Fortrydelse og afmelding
I henhold til en undtagelse i forbrugeraftaleloven, er der ikke fortrydelsesret ved ”rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres”. Det betyder, at køb af et kursus hos Sorring Lervarefabrik er bindende. Dog kan du, hvis de melder fra senest 14 dage før kursusstart få refunderet 50% af kursusbeløbet. Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling. Du er dog altid velkommen til at finde en anden, der kan overtage din plads. Hvis det er tilfældet, må I gerne give os besked, så vi kan rette navn og kontakt oplysninger. 

 

Aflysning og ændring i afholdelse
Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset, forbeholder Sorring Lervarefabrik sig retten til at aflyse dette. Kan et hold ikke etableres, f.eks. på grund af for få tilmeldinger, returneres hele beløbet.
I stedet for eventuel aflysning af kurset, kan startdato ændres.
Evt. ændringer bliver udmeldt via e-mail. Derfor er det vigtigt, mailadresse er korrekt oplyst ved tilmelding.
Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling:
-    Ændring af underviser
-    Aflysninger pga. sygdom eller lign.*


*kurset forlænges tilsvarende i sidste ende af forløbet